Jsme rodinná firma s velkým srdíčkem!
O naší firmě - Pomáháme srdíčkem

Vítejte na stránkách Pomáháme srdíčkem, kde je Sluncem zalitá krajina, vycházejícím ze srdíčka jižní Moravy odkud pocházíme. Abychom si dokázali udržet vysoký standard a pravidla, která jsme si sami nastavili, tak chceme dlouhodobě nabízet výjimečné věci, výjimečným stylem. Nyní přicházíme s projektem, který má pomoci řešit nedostupnost potřebných služeb v naši turistické lokalitě, na kterou se neprávem zapomíná. Je načase to změnit...

Jsme slušná a poctivá firma, která žije výhradně z plodů vlastní práce, nikoli z dotací. Zakázky ve veřejném sektoru aktivně nevyhledáváme, ale pokud přijde smysluplná nabídka, pochopitelně se spolupráci nebráníme. Zakládáme si na kvalitě a profesionalitě poskytovaných služeb, protože nejvyšším cílem je spokojenost našeho klienta. Neslibujeme nemožné a raději odmítáme zakázky, které vykazují nerealistické představy či nesplnitelná očekávání. Naše výhoda tkví v jedinečnosti poskytovaných služeb, protože díky rozsáhlým znalostem dokážeme nabídnout komplexní řešení, jinak obvykle poskytované více subjekty. Tímto způsobem nejenom šetříme čas klienta, ale i jeho finanční prostředky. K zakázkám přistupujeme zodpovědně a chápeme, že s objednávkou nám lidé svěřili i část své budoucnosti.

Etický kodex a pravidla etického chování

Jak jsme již mnohokrát opakovali, tak aktuálně nejsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Základem našeho působení je zajištění rovnocenných příležitostí pro všechny, respektování právních norem a etický přístup k druhým. Ve společnosti dodržujeme zásady nulové tolerance vůči jakékoli formě podvodu, zneužívání informací a nekalých obchodních praktik. Máme doklady prokazující bezúhonnost všech pracovníků, odbornou kvalifikaci, potvrzení o studiu, doklady o absolvování řádného školení pro výkon činnosti. Tímto způsobem chceme zabránit potenciálnímu nedorozumění a poškození dobrého jména společnosti, protože si uvědomujeme, že poctivost a důvěra významně ovlivňují reputaci naší společnosti. I nadále budeme klást nejvyšší nároky na sebe samé, na kvalitu našeho vzdělávání formou akreditovaných certifikátů a opakovaných školení. Vaše spokojenost je pro nás důležitá!

Veškeré naše služby poskytujeme na základě jednoduchých principů, k nimž patří zachování důstojnosti klienta, respekt k jeho soukromí, individuální přístup, přizpůsobení se jeho potřebám, hájení jeho práv a jednání v souladu s jeho právy. Naším společným cílem je pomoc při zajištění chodu domácnosti, kterou si objednává a hradí klient na základě vlastního rozhodnutí. Všichni členové našeho týmu jsou vzdělaní a mají za sebou řadu specializačních kurzů. Jsme službou plynoucí z náplně živnosti volné dle jednotlivých činností, které poskytujeme podle povinností stanovených živnostenským zákonem. Známe svoji hodnotu práce a chceme si svoje hranice nastavit tak, abychom udrželi kvalitu nabízených služeb. Zároveň chceme pomáhat a nalézat nejvhodnější řešení, které je postaveno na základě slušného a poctivého jednání, jak mezi klienty, tak i mezi státními institucemi a spolupracovníky. Chceme rozvíjet pozitivní přístup k životu, který otevírá cestu k vzájemnosti a schopnosti efektivní týmové spolupráce. Jsme maximálně otevřeni spolupráci s našimi klienty, proto Vám nabízíme hned několik možností, jak začít využívat naše služby. 

Ke každému klientovi přistupujeme, jako kdyby se jednalo o našeho rodinného příslušníka. Více informací se dozvíte v přiloženém videu.

Proč to děláme a jaké jsou naše ambice


Projekt s tak ambiciózními cíli, jakým je Pomáháme srdíčkem by nemohl vyvíjet své aktivity bez spolupráce s partnery, kteří pomáhají aktivity projektu financovat, vytvářet a šířit. Společně s našimi partnery budujeme lepší společnost a vytváříme inovativní a udržitelná řešení, které zvyšují kvalitu života pro všechny v jakémkoli věku. Služby poskytuje tým kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou podporováni v dalším profesním rozvoji. Našim závazkem je odpovědná činnost ve smyslu pomáhat druhým, těm kterým záleží na vlastní budoucnosti a na kvalitě naši pomoci, která se jim dostane. Pevně věříme, že naše práce má o to větší potenciál, když můžeme být součástí takovéto prospěšné činnosti. Jejími pilíři jsou základní hodnoty: slušnost, nadšení, respekt a důstojnost. Reflektujeme individuální potřeby klientů a hledáme cesty, jak je naplnit. Působíme na území celého Plzeňského kraje.

mapa

Jsme přesvědčeni, že pokud se má naše kultura zachovat, musí projít nějakou transformací do moderní doby. Naším záměrem je poskytovat zákazníkům široké portfolio služeb nebo činností, které nenabízí žádná jiná státní instituce např. z důvodu kapacitních, kvalifikačních, nebo technických předpokladů. Nebojíme se nových výzev a jdeme cestou vytváření přátelských vztahů a rodinného života, které jsou velkou součástí našich životů, kdy rozvíjíme opravdové vztahy s našimi klienty. Jsme hrdí na to, že můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují. Podporujeme klienty, aby mohli žít běžným způsobem života, podle svých představ. 

„Společně se s otevřenou myslí a velkým srdcem učíme, čímž se vzájemně obohacujeme a posouváme dopředu.“

🍀 Jsme skupina inovativních firem (čtyřlístek) a naše služby jsou poskytovány na celém území České republiky popř. Německa, a to nejčastěji na území Středočeského a Plzeňského kraje. Naším posláním je pomáhat v domácnosti i mimo ni, kdy pomůžeme lidem usnadnit běžné denní činnosti. Hlavním cílem je poskytování vysoce kvalitních služeb za přijatelnou cenu. Za tímto úspěchem stojí obrovský kus práce, a to především díky zručnosti, pracovitosti a šikovnosti našich kolegů. Pro více informací klikněte ZDE.